מוכנים לשתילה ישלחו לביתכם עם שליח. את השתילים יש לשתול באדמה נקיזה